‘OOG is sterk in het edele handwerk’

Herbert de Bruijne

Herbert de Bruijne
Huidige functie: Lid College van Bestuur Openbaar Onderwijs Groningen (sinds 2021) 
Relatie met OOG: voorzitter Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam, met OOG (Jan Hus en Aart Jan Huizing) als ondersteuner (2012-2021)   

“Ik heb OOG vooral leren kennen In de tijd van Weer Samen Naar School”, zegt Herbert de Bruijne. “OOG was vernieuwend en stond dicht bij de ­praktijk. WSNS werd wat technocratisch en minder makkelijk te volgen. Dick Rasenberg begreep het goed en speelde een rol in de hele stad, met een grote kennis van zaken. OOG ging ook steeds meer aanvullende werkzaamheden verrichten in alle Amsterdamse stadsdelen en zat aan vele tafels. Zelf had ik daar nooit zo’n probleem mee – de inhoudelijke kennis was groot en het werd nooit onzuiver – maar er kwam steeds meer kritiek. Toen passend onderwijs stedelijk werd vormgegeven met een nieuw samenwerkingsverband werd OOG daar buiten gehouden. Toch hadden ze OOG weer snel nodig. Niemand wist de bekostigingssystematiek zo inzichtelijk te maken als Rob Naarden van OOG.” 

‘ Een goed rapport schrijven is belangrijk, maar nog belangrijker is het dat de opdrachtgever er iets mee kan.’

Kennis van zaken

OOG deed ook de administratie voor zijn eigen school­bestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel. “Dat deden ze altijd met veel kennis van zaken. Ze wisten precies hoe de bekostiging en de regelgeving in elkaar zat, en ook over de oprichting van Integrale Kindcentra hadden ze veel kennis.”
Soms was er nog wel eens een dubbele pet. Zo herinnert De Bruijne zich een discussie over de hoogte van ouder­bijdragen binnen het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam waarvoor OOG het secretariaat verzorgde. Jaap Willem Kuit van OOG vertegenwoordigde in dit overleg de Federatie BOVO van eenpitters in Amsterdam. Zij wilden geen afspraken maken over de ouderbijdragen. Dat botste even maar een probleem werd het niet.
“Zelf was ik voorzitter van het BBO en dat kon ik alleen maar doen naast mijn fulltimebaan dankzij OOG. OOG is sterk in het edele handwerk, staat dicht bij de praktijk en heeft mensen die echt iets kunnen. Een goed rapport schrijven is belangrijk, maar nog belangrijker is het dat de opdrachtgever er iets mee kan.”

Top