‘Besturen met vrijwilligers lukt alleen als je goede ondersteuning hebt’

Ger Schinning

Ger Schinning
Functie: manager afdeling beheer syndicaatskredieten bij ING / oud-bestuurslid St. KPO Sint Antonius 
Relatie met OOG: afnemer van Bestuurs- en Managementondersteuning voor Sint Antonius

59% van alle schoolbesturen bestaat uit maximaal vijf scholen. 42% van alle schoolbesturen bestaan zelfs maar uit één school. In veel van die schoolbesturen zitten vrijwillige bestuurders aan het roer. Vaak zijn dat ouders die het besturen van een school er naast hun werk bij doen. Wanneer hun kinderen van school zijn, blijven ze vaak nog lang betrokken. Want wie kan hen opvolgen? 
Ger Schinning is zo’n bestuurder. Achttien jaar lang was hij penningmeester en daarna voorzitter van het bestuur van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius in Mijdrecht. Er is in die tijd zoveel gebeurd dat je bijna zou vergeten dat zijn ‘echte’ werk leidinggevende was van de ­afdeling beheer syndicaatskredieten bij de ING. Hoe combineer je een zo verantwoordelijke vrijwilligersfunctie als schoolbestuurder met een zware baan in de bankenwereld? “Dat lukt alleen als je een goede ondersteuning hebt, zoals Antonius dat al die jaren heeft van OOG”, zegt Schinning.

‘Ik heb OOG altijd ervaren als bijzonder professioneel en prettig om mee te werken.’

Kwaliteit op orde

OOG zorgt bij Antonius voor de bestuurs- en directieondersteuning en verzorgt ook de financiële en perso­neelsadministratie vanuit het OOG administratiekantoor. “Ik heb OOG altijd ervaren als bijzonder professioneel en prettig om mee te werken. Het is natuurlijk een commer­cieel bedrijf, maar het gaat bij OOG nooit primair om het geld, altijd om de inhoud. Van kleine tot grote kwesties, wij kunnen altijd bij OOG terecht. Zo hadden we een keer een stekelige situatie met een ouder. Dick Rasenberg is toen gaan bemiddelen en heeft ons begeleid het goed op te lossen. En toen twee van onze scholen te maken kregen met discussies met de Inspectie, bleek OOG ook over veel onderwijsinhoudelijke kennis te beschikken om ons bij te staan. Jaap Willem Kuit en Sofie Rijnberg van OOG ­hebben ons uitstekend geholpen om de zaak tot een goed einde te brengen en de kwaliteit weer op orde te krijgen.”

Top