‘Wij helpen mensen het zelf te doen’ 

Irma Pieper  en Hennie Groot Haar

Irma Pieper 
Hoofdfunctie: directeur montessorikindcentrum de Plotter in Zutphen 
Relatie met OOG: klant sinds 2007, adviseur bij OOG sinds 2016 op het gebied van doorgaande leerlijn en visie-ontwikkeling van Kindcentra 

Hennie Groot Haar
Huidige functie: adviseur IKC, Kindcentra en Community schools bij OOG sinds 2007

Hennie Groot Haar werkte in 2007 in Zutphen als stedelijk bredeschoolcoördinator toen ze een vacature bij OOG zag in de Volkskrant. “Ik werkte toen vier jaar in ­Zutphen en was wel toe aan een volgende stap. Bij OOG kreeg ik de kans om landelijk te gaan werken en mijn ervaring met brede scholen, later Integrale Kindcentra, breder in te zetten.” 

Irma Pieper kende Hennie toen al als bredeschoolcoördinator. Samen wisten ze een mooi aanbod aan naschoolse activiteiten te ontwikkelen voor verschillende scholen in Zutphen. Toen Irma haar eigen school wilde omvormen tot Integraal Kindcentrum maakte ze graag weer gebruik van Hennies expertise als programmamanager bestuurlijke ­samenwerking onderwijs en kinderopvang. “De waarde van een OOG-adviseur als Hennie is dat ze meteen de juiste ­vragen stelt zonder je een bepaalde richting op te duwen. Hennie laat je altijd in je waarde. Ze zorgt ervoor dat je zelf gaat nadenken, zodat je zelf de eigenaar blijft van het proces. Hennie doet dat vanuit zoveel kennis van de wereld van opvang en onderwijs, dat je het je niet kunt permitteren om niet naar haar te luisteren. Vervolgens trek je daaruit je eigen plan. Dat is de kracht van een goed advies.”  

‘ Als het vertrouwen er is, vertellen mensen je alles.’ 

Vertrouwen in kinderen 

Sinds 2016 werkt Irma zelf ook geregeld als adviseur voor OOG. Het liefst gaat ze met teams aan de slag om met ­elkaar een veranderingsproces aan te gaan. “Irma is echt een specialist op inhoud”, zegt Hennie. “Haar kernvragen zijn steeds: hoe breng je kinderen tot leren? Hoe moet de omgeving eruitzien waarin kinderen zich kunnen verwonderen?”
Irma werkt heel intuïtief: ze komt een ruimte binnen en voelt meteen wat er goed is, en wat er beter kan. “Ik heb daarin een grenzeloos vertrouwen in kinderen”, zegt ze. “Wat zij zeggen, neem ik altijd serieus. Hetzelfde geldt voor de medewerkers binnen het team: iedereen heeft talenten waarop je kunt vertrouwen en die ruimte nodig hebben om te groeien. Hoe meer regels er zijn, hoe treuriger de organisatie eraan toe is, vind ik. Het gaat erom dat je met elkaar zoekt naar een organisatievorm waarbinnen ieders talenten tot bloei kunnen komen.”  

‘Het gaat erom dat je met elkaar zoekt naar een organisatievorm waarbinnen ieders talenten tot bloei kunnen komen.’

Verleiden en inspireren

Deze visie past goed bij hoe OOG meestal te werk gaat. OOG adviseert op basis van een inhoudelijke vraag: wat is goed voor kinderen? Vervolgens kijkt de OOG-adviseur samen met de opdrachtgever wat er nodig is om dat te ­bereiken. Daarvoor bestaan geen vaste routekaarten, maar wel manieren om gezamenlijk het veranderingsproces aan te gaan. Bij de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum betekent dat bijvoorbeeld dat je de wereld van kinderopvang en onderwijs bij elkaar probeert te brengen, werelden met twee soorten regelgeving, twee cao’s, verschillende manieren van werken. “Je probeert dan eerst met elkaar een gezamenlijke taal te ontwikkelen, zodat de professio­nals in het team als geheel elkaar begrijpen en het over ­dezelfde dingen hebben. Dat ze met elkaar in gesprek gaan, is het belangrijkst. Met elkaar bedenken ze de beste ideeën. Wij geven daar natuurlijk wel sturing aan, maar de ideeën komen uit de teams zelf. Wij geven tips, wij verleiden en ­inspireren.”
Basis onder de adviezen is de grote kennis van het werkveld. En weet je het zelf niet, dan is er altijd wel een collega bij OOG die het weet. Iedereen binnen OOG heeft weer zijn eigen specifieke inbreng. Wanneer bijvoorbeeld Irma en Hennie bij hetzelfde schoolbestuur een opdracht doen, gaat Irma meteen met het team aan de slag, terwijl Hennie de bestuurskamer binnenstapt en zich buigt over de grotere beleidslijnen. “Achter de schooldeur kan Irma alles”, zegt Hennie, “van ouderbeleid tot onderwijsvernieuwing. Ikzelf zet graag met bestuurders en directies de strategische koers uit.”

Betekenisvoller

Het vertrouwen en de vrijheid die de OOG-adviseurs ­krijgen om hun werk in te vullen zoals zij dat zelf het beste vinden, geven ze door aan de klanten waarvoor ze werken. “Als het vertrouwen er is, vertellen mensen je alles”, zegt Irma. “We gaan dan samen puzzelen om de beste oplossingen te bedenken. Wij helpen ze het zelf te doen. Net zoals wij dat op ons montessorikindcentrum aan de kinderen overbrengen.”
De meeste voldoening halen Hennie en Irma uit opdrachten waarbij het lukt om echt één organisatie te smeden van de zo verschillende werelden van opvang en onderwijs. Of om de mensen binnen een team weer dichter bij hun wortels te brengen, zodat ze weer weten waarom ze voor het mooie werkveld van onderwijs gekozen hebben. “Het doel is altijd om samen met alle professionals, de kinderen en de ouders een omgeving te creëren waar kinderen gelukkiger van ­worden. Hun werkelijkheid weer iets betekenisvoller maken, daar doen we het voor.”

Top