‘We doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen’

Vera Jansen

Vera Jansen
Functie bij OOG: senior beleidsadviseur en interim-directeur OOG Advies

Vera Jansen werkte als beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Gouda toen Dick Rasenberg haar vroeg: zullen we een keer koffiedrinken? Ze was meteen enthousiast toen hij vroeg of ze voor OOG wilde komen werken: “Een ambtelijke cultuur paste uit­eindelijk minder goed bij me. Ik miste het werken in een commerciële omgeving, waarin je voor meerdere opdrachtgevers kunt werken aan boeiende projecten.”

Het spanningsveld van commercieel werken binnen het publieke, sociale domein vindt ze interessant: “Je maakt daardoor steeds een gedegen belangenafweging. Natuurlijk moet een opdracht goed zijn voor het bedrijf, maar ik ben ook burger en wil dat mijn belastinggeld goed wordt besteed. De afweging bij wat ik wil doen, is steeds: draagt dit bij aan het welzijn van de jeugd? Soms betekent het dat je een opdracht moet weigeren. Waar ik veel aan heb, zijn de kernwaarden van OOG zoals die op het briefpapier staan, en in de linker balk van de website, en de gedragscode die OOG hanteert. Als ik het even niet goed weet, vind ik daarin een goed moreel kompas.”

‘ Opdrachtgevers kunnen altijd rekenen op een onpartijdig advies dat ethisch goed in elkaar zit.’ 

Naar Singapore

Bij OOG trof ze een ontspannen werkcultuur aan die haar meteen beviel. “We hebben echt een geweldig team mensen dat gezamenlijk veel kan en veel kennis heeft. Het is belangrijk dat je zelfstandig bent en je eigen werk kunt genereren. Wat ook fijn is – en daarin onderscheidt OOG zich wel van de wat grotere adviesbureaus – is dat er geen onderlinge competitiesfeer heerst.” Binnen korte tijd was Vera Jansen binnen het bedrijf dé expert op het gebied van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Ze heeft een groot aantal opdrachten kunnen doen, en had het bijzonder naar haar zin. Met pijn in het hart diende ze eind 2020 haar ontslag in omdat ze besloten had om met haar jonge gezin naar Singapore te vertrekken; haar man kon daar een mooie baan krijgen. Na drie weken trok ze al aan de bel: kan ik toch weer wat gaan doen vanuit Singapore? Inmiddels heeft ze alweer een behoorlijk gevulde orderportefeuille: de meeste opdrachtgevers werken sinds corona toch al voornamelijk digitaal, en of je dat nou vanuit Amsterdam doet, of vanuit Singapore, vaak is er niemand die het merkt.

‘ De afweging bij wat ik wil doen, is steeds: draagt dit bij aan het welzijn van de jeugd?’ 

Gretigheid om te leren

Wat daar onlangs nog is bijgekomen sinds het vertrek van Guillermo Holman als directeur is dat ze tijdelijk de leiding op zich heeft genomen van OOG’s adviesunit. Een van haar prioriteiten is investeren in de junior-adviseurs van het bedrijf. “Het is voor hen wel eens lastig om aan te haken. OOG is niet altijd even goed in ‘doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen’. Daardoor weten ze misschien niet altijd goed wat er allemaal speelt en dreigen ze de grip te verliezen. Aan de andere kant verwachten we ook een bepaalde houding van nieuwe medewerkers: ze moeten over een zekere gretigheid beschikken om te willen leren, te willen groeien.”

Kansen voor OOG liggen de komende jaren volgens Vera vooral bij gemeenten. “OOG is goed in het leggen van verbindingen tussen alle onderdelen van het sociale ­domein. Vooral gemeenten hebben daar een taak in. De waarde van een bedrijf als OOG is dat wij een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven kunnen benaderen en dat we onafhankelijk zijn. Opdrachtgevers kunnen altijd ­rekenen op een onpartijdig advies dat ethisch goed in ­elkaar zit. Je bouwt een vertrouwensband met ze op, waardoor ze een opdracht aan jou gunnen, en niet per se aan het bedrijf. Daarin ligt de kracht van de mensen van OOG.”  

Top