‘OOG was vaak de verbinder’

Marieke van der Ros

Marieke van der Ros
Huidige functie: Inspecteur van het Onderwijs (Samen-werkingsverbanden PO & VO) 
Relatie met OOG: in dienst als adviseur van 2005 tot 2009   

Marieke van der Ros is opgeleid als ­musicus (gitaar en piano) en werd daarna orthopedagoog. Ze studeerde af op zelfstandig leren en effectief leerkrachtengedrag ten aanzien van onderpresteerders. In 2005 werkte ze bij de Inspectie voor het speciaal onderwijs. “Op een dag belde Dick: wil je niet bij ons komen werken? Ik was meteen enthousiast: voor mij was het een mooie kans om in korte tijd veel te leren.”

Marieke adviseerde vanuit OOG schoolbesturen en de samenwerkende Amsterdamse stadsdelen op het gebied van onder meer ICT, leerplicht en naschoolse arrangementen. “Het was vooral een uitdaging om een naschools aanbod voor het speciaal onderwijs voor elkaar te krijgen. Dat was een complexe puzzel, met name op het gebied van financiën en vervoer. Uiteindelijk zijn we op één locatie een heel eind gekomen.”
Haar tijd bij OOG was vooral zo waardevol omdat ze in korte tijd bij heel veel verschillende organisaties kon rondkijken. “Ik heb bij OOG goed projectmatig leren werken, en leren samenwerken. Aan de andere kant maakten ­opdrachtgevers graag gebruik van mijn ervaring bij de ­Inspectie. Daarom deed ik ook diverse klussen binnen het speciaal onderwijs. OOG was dan vaak de verbinder, bracht teams verder in hun proces en zorgde voor samenhang.” 

‘OOG bracht teams verder in hun proces en zorgde voor samenhang.’

Verankerd in het onderwijsveld

Regelmatig kreeg ze bij opdrachtgevers een baan aangeboden, maar lang hield ze dat af omdat ze de diversiteit in het werk in die fase van haar carrière nodig had. In 2009 kwam er een baan voorbij die ze niet wilde weigeren: ­kwaliteitsmanager bij een grote VSO-school met drie locaties. Haar uiteindelijke doel had ze ook toen al voor ogen: ze wilde weer terug naar de Inspectie, met name op het gebied van passend onderwijs, waar haar passie ligt als ­orthopedagoog.
“Ik denk met heel veel plezier terug aan mijn tijd bij OOG. Ook aan de kerstvieringen en zeilweekeinden. En die keer dat we een overleg hadden in Amsterdam over de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School, de voorloper van passend onderwijs. OOG was de verbindende factor tussen alle partijen en kon die rol waarmaken door haar brede expertise en verbinding met het onderwijsveld van Amsterdam, met name op het gebied van wat nu ­passend onderwijs heet.”

Top