‘Hoe krijg je je verhaal helder?’

Ron Benjamins

Ron Benjamins
Huidige functie: directeur-bestuurder bij Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG)
Relatie met OOG: directeur zusterbedrijf April, senior-adviseur van 2005 tot 2015

Via een studie theologie in Groningen kwam Ron Benjamins terecht in de wereld van het onderwijs. Zijn opleiding werd zijn kompas: “Ik hielp scholen zoeken naar de zin van hun bestaan: wat wil ik mijn leerlingen leren?”

Hij werkte als adviseur, uitgever en redacteur. Op een tweedaagse Weer-Samen-Naar-Schoolconferentie in Lunteren kwam hij Dick Rasenberg tegen. Ze raakten in gesprek over communicatie, over hoe een goede communicatie steeds belangrijker werd in de steeds complexere wereld van (passend) onderwijs. “We hebben mensen nodig die het allemaal goed kunnen opschrijven”, zei Dick. “Kortom: ik heb je nodig.” 

April werd Inschool 

Als zzp’er ging Ron Benjamins aan de slag voor OOG. “Ik vond OOG een leuke bijenkorf waar iedereen in en uit vloog en waar veel gebeurde. Met een team van heel ­talentvolle mensen kreeg ik het plan voor een zusterbedrijf dat zich zou richten op communicatie, training en begeleiding binnen het onderwijs. Dat werd April, vanwege het opgewekte voorjaarsgevoel dat die naam uitstraalde. Vanuit een kantoor in Amersfoort begeleidden we scholen en schoolbesturen bij onder meer hun interne en externe communicatie en de inrichting van Professionele Leergemeenschappen. Hoe krijg je je verhaal helder, en hoe vertel je dat verhaal aan de wereld? We waren daar tamelijk uniek in.” 
In 2010 werd April omgevormd tot Inschool, later Inschool Academie, dat zich meer ging richten op opleidingen. Ron Benjamins werd weer vooral senior-adviseur. Met Dick was hij onder meer betrokken bij het Netwerk Weer Samen Naar School, inmiddels het Netwerk Leiding­gevenden Passend Onderwijs. Hij maakte de omslag mee naar Passend Onderwijs en begeleidde diverse beginnende samenwerkingsverbanden. 

“Daarna waren OOG en ik een beetje op elkaar uitgekeken. Ik stapte over naar B&T, waar ik werkte als adviseur en als interim-bestuurder. Daar leerde ik weer nieuwe dingen. OOG is goed op inhoudelijk vraagstukken en bij B&T was ook veel aandacht voor het proces van organisatieontwikkeling. Ik leerde hoe leuk het is om leiding te geven aan processen.” 
Sinds kort doet hij dat niet meer als interim, maar als ­bestuurder van een scholengroep in het VO. Hij was eraan toe om voor langere tijd de verantwoordelijkheid te nemen voor een grote scholenorganisatie. En zijn studie theologie, doet die er nog toe? “Mijn werk is altijd gekleurd ­gebleven door de vraag: wie ben je, en waar gaat het je om? Dus: ja, ik denk het wel.”

‘Mijn werk is altijd gekleurd gebleven door de vraag: wie ben je, en waar gaat het je om?’

Top